Segregacja odpadów, polegająca na selektywnej zbiórce surowców wtórnych to już nie tylko powszechna praktyka wynikająca z dbałości o środowisko, ale i obowiązek wynikający z przepisów prawa. Biurowce produkują spore ilości odpadów różnorodnych frakcji, które zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska muszą zostać poddane segregacji. Przyjazne środowisku rozwiązania w kwestii gospodarki odpadami, cieszą się na polskim rynku coraz większym zainteresowaniem ze strony firm i administratorów nieruchomości, ale czy wystarczającym?

Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej, do 2020 roku Polska powinna odzyskiwać 50% odpadów. Według raportu GUS w 2017 r., współczynnik ten wynosił 26%, podczas gdy średnia dla krajów Wspólnoty jest na poziomie 44%. Przed nami jeszcze sporo pracy.

Efektywna segregacja śmieci w biurach jest więc pierwszym krokiem do wzrostu powyższego wskaźnika. Według analiz firm recyklingowych, aż 75% odpadów biurowych może być poddane ponownemu przetworzeniu. Dla przykładu – papier można przetwarzać nawet 7 razy! Dodatkowo utrwalanie nowych nawyków oraz edukacja pracowników dają szansę na przeniesienie tej wiedzy na grunt prywatny.

Aby sortowanie odpadów było w biurze praktyką a nie teorią, trzeba przede wszystkim zrezygnować z tradycyjnych koszy pod biurkami. Tylko w ten sposób można zmobilizować pracowników do segregacji wyrzucanych odpadów. Zamiast tradycyjnych koszy, wystarczy w dogodnych, dobrze przemyślanych miejscach w biurze umieścić pojemniki do segregacji. W ONYX Business Point takie punkty powstały również w aneksach kuchennych, stanowiących powierzchnie wspólnego użytkowania dla wielu najemców.

Spełnianie wymogów prawnych i dbałość o środowisko nie tylko jest obowiązkiem wynajmującego, ale ma także istotne znaczenie z punktu widzenia optymalizacji kosztów zarządzania budynkiem biurowym, jakim jest ONYX. Przyjazne środowisku rozwiązania w kwestii gospodarki odpadami, oszczędzają czas i pieniądze, pozwalając o 50 – 60 % zmniejszyć ilość odpadów komunalnych. Należy również pamiętać, że za odpady segregowane płacimy zdecydowanie mniej, niż za nieselektywne. W przypadku ONYX Business Point pozwoliło to na oszczędności rzędu 70%!

Pamiętajmy – segregacja odpadów to znaczący krok w ochronie środowiska, wygoda i realne oszczędności dla najemców oraz podniesienie prestiżu budynku.

Powrót